Doe nu de gratis
WOZ Check 2021

  1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.
  1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.

WOZ verlagen vennootschappen

De WOZ-waarde van onroerend goed binnen een vennootschap

Als u onroerend goed heeft dat binnen een vennootschap wordt gebruikt, kan een verlaging van de WOZ-waarde potentieel leiden tot een besparing op uw vennootschapsbelasting. Daarnaast bespaart u op een aantal gemeentelijke heffingen. Altijd op onroerendezaakbelasting en waterschapsbelasting en in sommige gemeenten op rioolheffing.

Controleer uw besparing
Lees meer

Doe nu de gratis
WOZ Check 2021

  1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.
  1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.

Eerlijke WOZ

Iedereen verdient een eerlijke WOZ

U betaalt ieder jaar belasting op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Een te hoge WOZ-waarde kan daarom vervelend voor u uitpakken. Eerlijke WOZ biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde te controleren en geheel kosteloos bezwaar te maken.

Doe de gratis check

Vennootschapsbelasting

U kunt besparen op uw vennootschapsbelasting

Op onroerend goed dat binnen een onderneming wordt gebruikt, mag u afschrijven tot de bodemwaarde is bereikt. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat de bodemwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde van het onroerend goed. Door een verlaging van de WOZ-waarde van uw onroerende goed heeft u dus meer fiscale ruimte om af te schrijven.

Eric Opmeer (papendrecht)
€ 332,- besparing per jaar
Harry Lardinoije (Geleen)
€ 324,- besparing per jaar
Math Bastiaens (Veldhoven)
€ 220,- besparing per jaar
Corne Beex (Spijkenisse)
€ 121,- besparing per jaar
P. de Goeij (Roermond)
€ 168,- besparing per jaar
H. Venema (Haarlem)
€ 315,- besparing per jaar
M. de Vos (Almere)
€ 194,- besparing per jaar

Onroerendezaakbelasting

U kunt besparen op uw vennootschapsbelasting

Als eigenaar van een object krijgt u te maken met onroerendezaakbelasting (OZB). Ook als u uw woning heeft ondergebracht in een vennootschap krijgt u een heffing voor het eigenarendeel van de OZB. De hoogte van het OZB-tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door alle gemeenten. Hierdoor ontstaan verschillen per gemeente over de hoogte van de OZB (Onroerendezaakbelasting = OZB-tarief x WOZ-waarde).

Indien u de WOZ-waarde van een woning in een vennootschap succesvol kunt verlagen betekent dit dus dat u per saldo minder onroerendezaakbelasting hoeft af te dragen. Doe de gratis WOZ Check en u ziet direct of u kunt besparen én hoeveel.

Waterschapsbelasting & rioolheffing

Meer over waterschapsbelasting en rioolheffing

Sinds 2009 heffen gemeenten watersysteemheffing op grond van de Waterschapswet. De hoogte van de watersysteemheffing wordt voor alle gebouwde onroerende zaken bepaald op basis van de WOZ-waarde. In steeds meer gemeenten wordt de WOZ-waarde ook gebruikt als grondslag voor de bepaling van de hoogte van de aanslag rioolheffing.

  • Als de WOZ-waarde van de woning die u verhuurt omlaag gaat, kunt u dus besparen op de waterschapsbelasting en mogelijk ook op de rioolheffing.
  • Als u een woning heeft ondergebracht in een vennootschap moet u daarnaast ook waterschapsbelasting betalen. In de Waterschapswet van 2009 wordt bepaald dat gemeenten waterschapsbelasting heffen op basis van de WOZ-waarde van het object in de vennootschap. Ook stappen steeds meer gemeenten over op een systeem waarbij rioolheffingen worden bepaald op basis van de WOZ-waarde.
  • Indien u een woning heeft ondergebracht in een vennootschap kan het daarom aantrekkelijk zijn om uw WOZ-waarde te verlagen zodat u minder belasting hoeft af te dragen.

Accepteer onze cookies voor een optimale klantervaring.

Instellingen