Doe nu de gratis
WOZ Check 2021

 1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.
 1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.

Veelgestelde vragen

Wij geven antwoord op veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Wij helpen u natuurlijk graag. Lees de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Eerlijke WOZ ontzorgt u van A tot Z in de gehele bezwaarprocedure en dit doen wij volledig vrijblijvend en kosteloos.

Neem contact op
Lees meer

Doe nu de gratis
WOZ Check 2021

 1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.
 1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.

Eerlijke WOZ

Iedereen verdient een eerlijke WOZ

U betaalt ieder jaar belasting op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Een te hoge WOZ-waarde kan daarom vervelend voor u uitpakken. Eerlijke WOZ biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde te controleren en geheel kosteloos bezwaar te maken.

Doe de gratis check

Gratis dienstverlening

Vragen over de gratis dienstverlening van Eerlijke WOZ

Veel mensen vragen zich af hoe Eerlijke WOZ gratis kan zijn. Kortgezegd: u heeft recht op juridische ondersteuning om uw gelijk te halen.

Zijn jullie altijd gratis?

Ja, onze dienstverlening is écht gratis. Iedereen heeft recht op een eerlijke WOZ. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen de WOZ-waarde eenvoudig kan controleren en eventueel gratis bezwaar kan maken.

Wat is jullie verdienmodel?

Bij een succesvolle bezwaarprocedure, krijgen we een proceskostenvergoeding van uw gemeente. Die vergoeding dekt onze kosten. Lukt het ons niet uw WOZ-waarde te corrigeren? Dan krijgen wij ook geen vergoeding. Goed om te weten: we brengen nooit kosten bij u in rekening. Lees hier meer over onze werkwijze. De proceskostenvergoeding is wettelijk vastgelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Zijn er kosten verbonden aan het intrekken van een bezwaar?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het intrekken van een bezwaarprocedure. U kunt op elk moment afzien van het bezwaar en zit nergens aan vast.

Hoe zit het met de kosten voor de gemeente?

Volgens de meest actuele cijfers van de Waarderingskamer bedroeg de proceskostenvergoeding die in 2019 is uitbetaald € 12 miljoen. Dat is omgerekend ongeveer € 1,- per huishouden. Hier staat tegenover dat 1,8 miljoen huishoudens samen naar schatting € 292 tot € 486 miljoen te veel belasting betalen door een te hoge WOZ-waarde. Hoewel de kosten van de gemeente vele malen kleiner zijn dan de belastingschade voor burgers, streven wij ernaar om elke bezwaarprocedure zo efficiënt mogelijk te voeren, ook voor uw gemeente. Zo voorkomen wij onnodige kosten voor beide partijen. Lees meer over onze werkwijze met de gemeente.

Ontvang ik een rekening voor de kosten die de gemeente maakt?

De gemeente mag de kosten van een bezwaarprocedure nooit bij u in rekening brengen. Het is in Nederland een belangrijk recht dat u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de overheid. Het recht om bezwaar te maken tegen een WOZ-waarde is in hoofdstuk V van de Wet WOZ vastgelegd.

Eric Opmeer (papendrecht)
€ 332,- besparing per jaar
Harry Lardinoije (Geleen)
€ 324,- besparing per jaar
Math Bastiaens (Veldhoven)
€ 220,- besparing per jaar
Corne Beex (Spijkenisse)
€ 121,- besparing per jaar
P. de Goeij (Roermond)
€ 168,- besparing per jaar
H. Venema (Haarlem)
€ 315,- besparing per jaar
M. de Vos (Almere)
€ 194,- besparing per jaar

WOZ waarde

Vragen over de WOZ-waarde

Wij krijgen veel vragen over de WOZ-waarde. De meest voorkomende vragen hebben we voor u verzameld.

Waarom zijn veel WOZ-waardes onjuist?

Ondanks dat gemeenten en toezichthouder de WOZ-taxaties van woningen continu verbeteren, kunnen er verschillende oorzaken zijn voor een onjuiste WOZ-waarde. Denk aan:

 • Verouderde of onvolledige woninggegevens in de database van de gemeente met als gevolg dat de WOZ-taxatie op onjuiste gegevens is gebaseerd.
 • De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.
 • Door budgettaire problemen heeft de gemeente moeite om de kwaliteit van WOZ-taxaties te waarborgen.
 • De gemeente moet één waarde vaststellen. Echter, de WOZ-waarde ligt altijd binnen een bepaalde bandbreedte. Binnen die bandbreedte kunnen meerdere waardes correct zijn.

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Zij publiceren jaarlijks een overzicht van de beoordeling per gemeente.

Is mijn huis minder waard als de WOZ-waarde wordt verlaagd?

Nee, uw huis is niet minder waard als uw WOZ-waarde wordt verlaagd. De WOZ-waarde is een ‘verouderde’ waarde omdat deze uitgaat van de situatie van uw woning op 1 januari van vorig jaar. De huidige marktwaarde komt bij een verkoop van uw woning tot stand door vraag en aanbod en de actuele prijzen in de markt.

Waar vind ik de WOZ-waarde van mijn woning?

De gemeente maakt de WOZ-waarde van uw woning aan het begin van elk jaar bekend via de WOZ-beschikking. Deze ontvangt u per post. Ook kunt u uw WOZ-waarde altijd terug vinden via Mijn Eerlijke WOZ. Daarnaast kunt u uw WOZ-waarde ook terugvinden via Mijn Overheid of via het WOZ Waardeloket.

Voor welke onroerende zaken kan ik de WOZ Check gebruiken?

Op dit moment kunt u de WOZ Check van Eerlijke WOZ uitsluitend gebruiken om de WOZ-waarde van uw woning te controleren. Wij maken dus ook alleen bezwaar tegen WOZ-waardes van woningen en niet voor objecten met een (gemengde) zakelijke bestemming.

Kunnen jullie de WOZ-waarde voor alle woningen controleren?

Met onze WOZ Check kunt u de WOZ-waarde van bijna alle woningen in Nederland controleren. Heel soms komt het voor dat het niet kan, bijvoorbeeld omdat een woning heel recent is gebouwd. Neem gerust contact op indien er iets niet goed gaat met de WOZ Check. Wij helpen u graag persoonlijk verder.

Bezwaar maken

Vragen over bezwaar maken

Daarnaast krijgen wij veel vragen over WOZ-bezwaar, uw rechten en waarom u beter het bezwaar kunt laten voeren door Eerlijke WOZ.

Welke rechten heb ik als ik bezwaar maak?

Uw belangrijkste rechten bij een bezwaarprocedure zijn:

 • De gemeente is verplicht om uw WOZ-waarde nog eens kritisch te beoordelen.
 • De gemeente moet volledig inzicht geven in de onderliggende berekening van uw WOZ-waarde.
 • Een bezwaar tegen uw WOZ-waarde kan nooit in uw nadeel uitpakken. Dat betekent dat de gemeente de WOZ-waarde dus niet in uw nadeel mag corrigeren.

Kan mijn situatie verslechteren als ik bezwaar maak?

Nee, het is wettelijk geregeld dat een bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde er niet toe kan leiden dat uw situatie verslechtert. Dit zogenaamde verbod van “reformatio in peius” volgt uit art. 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waarom zou ik me door Eerlijke WOZ laten helpen? Ik kan toch zelf bezwaar maken?

U kunt natuurlijk zelf een bezwaarprocedure voeren, maar dit kan heel tijdrovend zijn. Eerlijke WOZ neemt u al het werk uit handen. Onze experts stellen altijd eerst een op maat gemaakt WOZ-taxatierapport voor u op. Dit verhoogt de succeskans van de bezwaarprocedure. Vervolgens voeren onze juristen de volledige bezwaarprocedure voor u en zij zorgen ervoor dat uw belang zo goed mogelijk beschermd wordt. U ontvangt automatisch updates over de voortgang van de bezwaarprocedure van ons.

Maken jullie voor iedere klant een WOZ-taxatierapport?

Ja, voor iedere klant die zich aanmeldt voor een bezwaar stellen wij een op maat gemaakt WOZ-taxatierapport op. Alleen op die manier kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt of de huidige WOZ-waarde klopt. Zo voorkomen we ook dat er onnodig bezwaarprocedures worden gevoerd bij de gemeente.

Bezwaar maken? Ik kan de gemeente toch ook gewoon bellen?

Een aantal gemeenten biedt de mogelijkheid om de WOZ-waarde telefonisch te bespreken. Let op, want een telefonisch overleg over uw WOZ-waarde is geen officieel bezwaar. Voelt u zich onvoldoende gehoord door uw gemeente? Dan adviseren wij u om bezwaar te maken.

Bezwaarprocedure

Vragen over de bezwaarprocedure

Veel mensen hebben vragen over de WOZ-bezwaarprocedure, WOZ-taxaties en de looptijd van de procedure.

Wanneer kan ik een bezwaarprocedure beginnen?

Een bezwaar moet uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking worden ingediend. Het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn.

Moet ik de gemeentelijke belastingen en heffingen betalen als ik bezwaar maak?

Dat verschilt per gemeente. Afhankelijk van uw gemeente:

 • Moet u het hele bedrag betalen terwijl het bezwaar loopt. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, krijgt u de te veel betaalde belastingen terug.
 • Krijgt u uitstel van betaling voor het gedeelte waartegen u bezwaar maakt.
 • Krijgt u uitstel van betaling voor het gehele bedrag.

Hoe lang duurt een bezwaarprocedure?

Afhankelijk van de gemeente kan een bezwaarprocedure binnen een paar maanden worden afgerond. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om uiterlijk in hetzelfde kalenderjaar uitspraak op een bezwaarschrift te doen. Als het niet lukt om uitspraak te doen voor 31 december, mag een gemeente eenmalig nog 6 weken uitstel vragen.

Moet een taxateur van Eerlijke WOZ mijn woning van binnen bekijken?

Sommige gemeenten willen de woning van binnen bekijken als u bezwaar maakt om vast te stellen of haar gegevens over uw woning accuraat zijn. Deze zogenoemde inpandige opname is niet verplicht en kunt u dus weigeren. Ook zijn er geen kosten verbonden aan een inpandige opname of het weigeren hiervan.

Wat als een bezwaarschrift wordt afgewezen?

Onze taxateurs beoordelen de onderbouwing die de gemeente geeft in de uitspraak op bezwaar. Als deze tekortschiet kunnen wij in overleg met u overgaan tot een beroepsprocedure. Ook deze procedure is geheel kosteloos.

Accepteer onze cookies voor een optimale klantervaring.

Instellingen