Alles over WOZ
PartnersInfo voor gemeentenVragenOver onsContact
Doe de gratis WOZ CheckLogin
Menu
windmolen.jpg

Wat is WOZ?

Wat is WOZ?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De Wet WOZ schrijft voor hoe de WOZ-waarde van onroerend goed in Nederland bepaald moet worden. Uw gemeente stelt als uitvoerder van de Wet WOZ elk jaar de waarde van uw woning vast. Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor de heffing van belastingen. Het is dus belangrijk om uw WOZ-waarde goed te controleren, want vaak komt u in aanmerking voor een verlaging. Soms is het juist gewenst om uw WOZ-waarde te verhogen. 

Doe nu de gratis WOZ Check 2024

Elk jaar krijgt uw woning een nieuwe WOZ-waarde, maar kunt u bezwaar maken?

Uw gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning aan het begin van elk jaar opnieuw vast. Hierbij worden soms fouten gemaakt die leiden tot een onjuiste WOZ-waarde. Daarom adviseren wij u om de WOZ-waarde van uw woning elk jaar opnieuw te controleren.

Het belang bij een eerlijke WOZ-waarde, ziet u direct terug in uw portemonnee.

Elke Nederlander betaalt op basis van de WOZ-waarde van uw woning belasting. Dat betekent dat de WOZ-waarde invloed heeft op de hoogte van allerlei belastingen zoals:

  • Onroerendezaakbelasting;
  • Watersysteemheffing;
  • Inkomstenbelasting via het eigenwoningforfait (Box 1);
  • Inkomstenbelasting via de vermogensrendementsheffing (Box 3);
  • Schenk- en erfbelasting;
  • Vennootschapsbelasting.

 

Als huiseigenaar, verhuurder van een woning óf als u een woning heeft verkregen door een erfenis of schenking: u heeft altijd financieel belang bij een juiste WOZ-waarde. Aangezien de berekening van de WOZ-waarde erg complex is en uw gemeente niet altijd over de juiste data beschikt zoals de kwaliteit van de woning of andere bijzonderheden, ontvangen jaarlijks duizenden huishoudens op basis van een ingediend bezwaar honderden euro’s terug van de gemeente.

Hoe wordt de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld?

De gemeente kent elk jaar een nieuwe waarde aan uw woning toe; de WOZ-waarde. Dit is de getaxeerde waarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar: de ‘peildatum’. De gemeente maakt hiervoor gebruik van kenmerken van uw woning zoals het type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging en de staat van onderhoud. Ook de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt, zogenaamde referentiewoningen, worden in de berekening meegenomen.

 

Modelmatige waardebepaling

Omdat de gemeente de WOZ-waarde voor een groot aantal woningen tegelijkertijd berekent, worden alle gegevens met behulp van een computerprogramma en rekenmodellen geanalyseerd. Een nadeel van zo’n modelmatige waardebepaling is helaas wel dat er onnauwkeurigheden in kunnen sluipen.

 

WOZ-waardevaststelling moet controleerbaar zijn

De gemeente onderbouwt de WOZ-waardevaststelling in een taxatieverslag. Het gemeentelijke taxatieverslag is meestal beschikbaar via de website van uw gemeente of via Mijn Overheid. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om inzicht te geven in alle gegevens die voor de berekening gebruikt zijn. Doel: de WOZ-waardevaststelling moet voor iedereen inzichtelijk en controleerbaar zijn. Helaas blijkt in de praktijk dat niet alle gemeenten hieraan kunnen voldoen.

Is de WOZ-waarde van mijn woning juist?

  • Op de WOZ-beschikking die u aan het begin van elk jaar van de gemeente ontvangt, ontbreekt meestal informatie over de berekening van de WOZ-waarde van uw woning.
  • Ook het taxatieverslag van de gemeente biedt geen volledig inzicht in hoe de WOZ-waarde is vastgesteld. U kunt uw WOZ-waarde gemakkelijk controleren met de WOZ-waarde Check van Eerlijke WOZ.
  • Via WOZ Waardeloket de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met de woningen in uw buurt. Helaas kunt u aan de WOZ-waarde van uw buren niet zien of uw WOZ-waarde juist is.

 

Check uw WOZ-waarde

Met onze WOZ-waarde Check berekenen wij aan de hand van een aantal controlevragen binnen één minuut de eerlijke WOZ-waarde van uw woning. Ook vergelijken we de eerlijke WOZ-waarde met de WOZ-waardebepaling van uw gemeente en laten we zien hoeveel belasting u te veel betaalt. Is er een grote afwijking tussen de eerlijke WOZ-waarde en die van de gemeente? Dan is dit een duidelijk signaal dat de huidige WOZ-waarde van uw woning niet juist is. In dat geval kunt u bij Eerlijke WOZ kosteloos in bezwaar gaan tegen uw huidige WOZ-waarde.

Over onsGemeentenNieuwsJaarlijkse WOZ OnderzoekVeelgestelde vragen
AVG & privacy beleidAlgemene voorwaardenCookie policyPrivacy instellingen